Search our publications

Year
Title
Author
Development of MM-Wavelength Meteorological Radars at the Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine
Proceedings of the First Ukrainian Conference "Electromagnetic Methods of Environmental Studies" (EMES-2012) (Kharkov, Ukraine, September 25-27, 2012), pp.77-82 (2012) (in Russian)

D.M. Vavriv, O.O. Bezvesilniy, A. Belikov, E.V. Bulakh, V.V. Vasyliev, V.V. Vinogradov, V.S. Vovchenko, V.A. Volkov, K.V. Gordeev, R.V. Kozhin, A.A. Kravtsov, A.P. Popov, S.S. Sekretarov, V.Ye. Semenuta, G.V. Solovyov, O.M. Suvid and L.V. Shevtsova

Archive
Statistics